________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Máme vodu - píše se rok 2021 

V květnu a v červnu letošního roku se nám podařilo zbudovat 24 m hluboký studniční vrt

na naší turistické základně v osadě Kopec.

Město Rumburk na tuto akci přispělo částkou ve výši 80.000,- Kč.

Děkujeme tímto také Správě národního parku České Švýcarsko

a vodoprávnímu úřadu v Rumburku za poskytnutou součinnost. 

  

Místo vrtu se nachází v nadmořské výšce 360 m n.m. v oblasti lužického zlomu,

který odděluje dva odlišné geologické celky - území lužického  magmatického původu 

a pískovcové české křídové pánve.

Samotná lokalita spadá do okrajové oblasti lužického žulového plutonu.

Ten je zde budován tzv. brtnickou žulou. Brtnická žula je hrubozrnná, typická růžovou až červenou barvou.

Oblastí lokality probíhá zlom směru SV-JZ, za nímž severně se vyskytuje lužická žula. 

 

Samotný vrt byl prováděn rotačně příklepovým způsobem se vzduchovým výplachem.

Obsyp vrtu byl proveden kačírkem s následnou cementací mezikruží zajílováním granulovaným bentonitem.